Hướng dẫn lấy pass bằng video:

Gõ từ tìm kiếm: Nine webtoonfull

Hướng dẫn lấy pass bằng hình ảnh:

Bước 1:

Truy cập google.com

Bước 2:

Gõ từ tìm kiếm: Nine webtoonfull

Sau đó truy cập hiển như hình mô tả phía dưới:

Tiếp theo click chọn bài đầu tiên.

Kéo xuống bạn sẽ thấy pass giải nén 🙂

Cảm ơn bạn đã bớt chút thời gian để truy cập lấy pass giải nén. Chúng tôi xin lỗi về sự bất tiện này!