Giấy & Sách

Mockups sách là một cách tuyệt vời để giới thiệu thiết kế các thiết kế về sổ, sách của bạn.
Các mockup sách sẽ giúp bạn làm cho sản phẩm của mình trông bóng bẩy, chuyên nghiệp và hấp dẫn hơn. Đây là những mô hình sách thực tế, với các tùy chọn hoàn toàn có thể tùy chỉnh để mang lại cho bạn kết quả tốt nhất có thể.

09666 2 5689Facebook