Tập các danh thiếp được sắp xếp không thống nhất. Các layer được chia cụ thể, bạn dễ dàng thay đổi nội dung, màu sắc theo file thiết kế của mình.

Pass giải nén: freemockup.vn
Có rất nhiều quảng cáo ở đây. Hãy nhớ rằng freemockup.vn cung cấp cho bạn mockup miễn phí 100% và website được duy trì hoạt động bằng cách hiển thị quảng cáo trực tuyến cho khách truy cập. Nếu quảng cáo hiển thị nội dung bạn đang quan tâm, hãy click vào quảng cáo để ủng hộ chúng tôi.
Nếu bạn sử dụng chặn quảng cáo, vui lòng tạo một ngoại lệ và tắt bất kỳ hệ thống chặn quảng cáo nào ảnh hưởng đến hiển thị quảng cáo trên freemockup.

5/5 - (1 vote)