Mockup 3 hộp giấy hình vuông trong tệp tải xuống, bạn sẽ tìm thấy 3 tệp PSD: Một hộp hình vuông màu trắng, hộp hình vuông tối thứ hai và thứ ba cả hai hộp trong một hình duy nhất. Như mọi mockup hộp giấy khách, bạn có thể dễ dàng thay thế các thiết kế trên 3 mặt của hộp bằng cách sử dụng các lớp layer có sẵn. Bạn cũng có thể thay đổi màu nền của các cảnh.

Pass giải nén: freemockup.vn
Chúng tôi luôn cung cấp cho bạn mockup miễn phí 100% và website được duy trì hoạt động bằng cách hiển thị quảng cáo trực tuyến cho khách truy cập. Nếu quảng cáo hiển thị nội dung bạn đang quan tâm, hãy click vào quảng cáo để ủng hộ chúng tôi.
Nếu bạn sử dụng chặn quảng cáo, vui lòng tạo một ngoại lệ và tắt bất kỳ hệ thống chặn quảng cáo nào ảnh hưởng đến hiển thị quảng cáo trên freemockup.

5/5 - (5 votes)
09666 2 5689Facebook