Mockup soda, nước tăng lực… tốt nhất cho các thiết kế bao bì cho nước tăng lực, soda, nước chanh, nước trái cây, cola. Cá nhân hóa thiết kế bao bì soda của bạn một cách dễ dàng thông qua một đối tượng thông minh và thay đổi nền thành bất kỳ màu nào.

Pass giải nén: freemockup.vn

Có thể bạn thích
Mockup lọ nhỏ giọt

Một mẫu mockup bao bì khác, lần này nó là chai hổ Xem thêm

Mockup chai thủy tinh

Nếu bạn đang thiết kế nhãn cho hãng rượu hoặc hãng nước, Xem thêm

Mockup chai nước rửa tay

Mockup chai nước rửa tay miễn phí có ảnh thực tế để Xem thêm

Mockup chai lọ nhỏ giọt

Mockup lọ thuốc nhỏ giọt được tạo một cách thực tế, nó chứa Xem thêm

Mockup hộp nhựa

Gửi đến bạn một mockup hộp nhựa với màu nắp có thể tùy Xem thêm

Mockup lọ nhỏ giọt

Với nhãn lọ và màu nắp bạn có thay thế, điều chỉnh Xem thêm