Mockup Thương hiệu Khách sạn bao gồm file 14 mockup. Dễ dàng tùy chỉnh các lớp được nhóm và đặt tên cụ thể.

Mô tả:

  • 14 Mock-Up chất lượng cao
  • Độ phân giải cao 4000 × 3000 px
  • Thiết kế có thể chỉnh sửa thông qua Đối tượng thông minh
  • Màu nền có thể chỉnh sửa
  • Các lớp có tổ chức và được đặt tên
  • Hoàn toàn tùy biến
  • Tệp PSD phân lớp
  • 300 DPI ____
Pass giải nén: freemockup.vn
Chúng tôi luôn cung cấp cho bạn mockup miễn phí 100% và website được duy trì hoạt động bằng cách hiển thị quảng cáo trực tuyến cho khách truy cập. Nếu quảng cáo hiển thị nội dung bạn đang quan tâm, hãy click vào quảng cáo để ủng hộ chúng tôi.
Nếu bạn sử dụng chặn quảng cáo, vui lòng tạo một ngoại lệ và tắt bất kỳ hệ thống chặn quảng cáo nào ảnh hưởng đến hiển thị quảng cáo trên freemockup.

5/5 - (5 votes)
09666 2 5689Facebook