You need a realistic display of your book cover design? Here is a photorealistic free hardcover book mockup to present your book cover design in a realistic presentation. This graphic is easy to customize with the use of smart object layers inside Adobe Photoshop. Use them to place your design and every object is movable and toggled on/off, or simply don’t use any layer styles or modifications. Have fun with it!

Thiết kế Mockup Sách này dễ dàng tùy chỉnh với việc sử dụng các lớp layer bên trong Adobe Photoshop. Sử dụng các layer để đặt thiết kế của bạn và mọi đối tượng đều có thể di chuyển và bật / tắt.

Pass giải nén: freemockup.vn
Chúng tôi luôn cung cấp cho bạn mockup miễn phí 100% và website được duy trì hoạt động bằng cách hiển thị quảng cáo trực tuyến cho khách truy cập. Nếu quảng cáo hiển thị nội dung bạn đang quan tâm, hãy click vào quảng cáo để ủng hộ chúng tôi.
Nếu bạn sử dụng chặn quảng cáo, vui lòng tạo một ngoại lệ và tắt bất kỳ hệ thống chặn quảng cáo nào ảnh hưởng đến hiển thị quảng cáo trên freemockup.

5/5 - (3 votes)
09666 2 5689Facebook