Bộ mockup thiết kế bao gồm văn phòng phẩm, giấy viết thư, phong bì, danh sách và đồ dùng văn phòng rất hợp lý nếu bạn đang tạo mockup cho tập tin thiết kế nhận diện thương hiệu về sản phẩm này.

Pass giải nén: freemockup.vn

Có thể bạn thích
Stationery Mockup A4 DL C4 Envelope

Mockup này sẽ giúp bạn cải thiện bài thuyết trình của mình Xem thêm

Mockup phong bì

Mockup phong bì với lớp phủ bóng, bạn có thể giới thiệu thiết Xem thêm

Mockup phong bì

Hôm nay là một mockup phong bì C5 với lớp phủ bóng, bạn có Xem thêm

Mockup phong bì và thiệp miễn phí

Mockup phong bì đẹp trong suốt và mockup thư mời. Kéo và thả Xem thêm

Mockup phong bì và giấy viết thư

Gửi đến bạn bộ 6 mockup phong bì và thư có độ Xem thêm

Mockup phong bì thư

Mockup tuyệt vời cho thiết kế phong bì thư. Mockup chi tiết Xem thêm