Gửi đến bạn một bản mockup brochure thực tế gấp rưỡi A3, mockup này sẽ giúp bạn giới thiệu trang bìa của tờ kẹp file hay một tờ A3, A4, A5 gập đôi. Tất cả những gì bạn phải làm là đặt file thiết kế của mình bên trong lớp layer đã dựng sãn, bạn sẽ có một sản phẩm với góc nhìn thực tế nhất.

Pass giải nén: freemockup.vn
Chúng tôi luôn cung cấp cho bạn mockup miễn phí 100% và website được duy trì hoạt động bằng cách hiển thị quảng cáo trực tuyến cho khách truy cập. Nếu quảng cáo hiển thị nội dung bạn đang quan tâm, hãy click vào quảng cáo để ủng hộ chúng tôi.
Nếu bạn sử dụng chặn quảng cáo, vui lòng tạo một ngoại lệ và tắt bất kỳ hệ thống chặn quảng cáo nào ảnh hưởng đến hiển thị quảng cáo trên freemockup.

5/5 - (7 votes)
09666 2 5689Facebook