tờ rơi DL đơn

Tờ rơi kích thước khổ DL là mẫu tờ rơi thường được dùng để là tờ thư mời, tờ rơi dạng nhỏ có thể ướm vừa một chiếc phong bì, chất liệu của loại tờ rơi khổ DL thường là giấy cứng, giấy mỹ thuật. Kích thước không quá lớn ước chừng bằng 1/3 tờ giấy A4.

09666 2 5689Facebook