Một mô hình văn phòng phẩm miễn phí khác. Lần này với một số đá và giấy tờ. Bốn tệp PSD có độ phân giải cao là quá đủ để tạo ra bản trình bày văn phòng phẩm hoàn hảo.

Pass giải nén: freemockup.vn

Có thể bạn thích
Mockup bìa còng văn phòng

Mockup binder hay mockup bìa còng dùng cho văn phòng đều là Xem thêm

Mockup Branding văn phòng

Mockup văn phòng phẩm miễn phí - một lần nữa! Bạn biết Xem thêm

Mockup văn phòng phẩm

Mẫu mockup thương hiệu văn phòng phẩm. Dễ dàng tùy chỉnh các lớp Xem thêm

Mockup branding PSD

Gửi đến bạn một cảnh mockup PSD thương hiệu văn phòng phẩm Xem thêm

Mockup phong bì

Mockup phong bì với lớp phủ bóng, bạn có thể giới thiệu thiết Xem thêm

Mockup giấy viết thư và danh thiếp

Giới thiệu đến bạn một mockup mới về branding. Để thuyết phục Xem thêm