Ph
Ph

Vơi một bộ nhận diện cho thương hiệu riêng lẻ thì không thể thiếu thiết kế phong bì thư. Phong bì thư là văn phòng phẩm thiết yếu cho các doanh nghiệp, trên mỗi phong bì thư đều có thông tin doanh nghiệp: Logo công ty, địa chỉ, số điện thoại …. nhiều doanh nghiệp mặt sau họ có thể quảng cáo sản phẩm cũng như lĩnh vực hoạt động của công ty. Với mockup phong bì thư đơn giản này bạn có thể thay đổi thông tin một cách dễ dàng với các layer được tách sẵn giúp bạn nhanh tróng có được mockup thự tế gửi đến khách hàng.

Pass giải nén: freemockup.vn
Chúng tôi luôn cung cấp cho bạn mockup miễn phí 100% và website được duy trì hoạt động bằng cách hiển thị quảng cáo trực tuyến cho khách truy cập. Nếu quảng cáo hiển thị nội dung bạn đang quan tâm, hãy click vào quảng cáo để ủng hộ chúng tôi.
Nếu bạn sử dụng chặn quảng cáo, vui lòng tạo một ngoại lệ và tắt bất kỳ hệ thống chặn quảng cáo nào ảnh hưởng đến hiển thị quảng cáo trên freemockup.

5/5 - (1 vote)
09666 2 5689Facebook